Contact

De Evensongs in de Hooglandse Kerk worden georganiseerd door Bijzonder Kerkenwerk Leiden.

Bestuur:
Voorzitter: Manuel Dijkstra
Secretaris: Marieke Veenhof
Penningmeester: Eric Brons

Emailadres Evensongs: info@evensongsleiden.nl

De Evensongs in de Hooglandse worden in stand gehouden door de opbrengsten van collecten en giften. Draagt u de Evensongs een warm hart toe en wilt u ons steunen? Een gift kunt u overmaken naar:
giro: NL15 INGB 0000 7839 95 t.n.v. Bijzonder Kerkenwerk Leiden.