Contact

De Evensongs in de Hooglandse Kerk worden georganiseerd door Bijzonder Kerkenwerk Leiden.

Secretariaat:

Raaphorst 35
2352 KJ Leiderdorp
mail: info@evensongsleiden.nl

De Evensongs in de Hooglandse worden in stand gehouden door de opbrengsten van collecten en giften. Draagt u de Evensongs een warm hart toe en wilt u ons steunen? Een gift kunt u overmaken naar:
giro: NL15 INGB 0000 7839 95
t.n.v. Bijzonder Kerkenwerk Leiden